Subnavigatie

Begeleiding van scan tot plan

Waar moet je beginnen als werkgever als je aandacht wilt geven aan duurzame inzetbaarheid? Het fullserviceprogramma helpt u daarbij.

Als u als werkgever kiest voor het fullserviceprogramma, dan zullen de projectadviseurs u begeleiden bij:

  • het maken van een projectopzet
  • het doen van 0-metingen (via scans)
  • het opstellen van een plan van aanpak dat binnen de organisatie gedragen wordt

In dat plan van aanpak staat actiepunten, maatregelen, verbeterpunten, etc. die gelden voor uw specifieke situatie. Heel belangrijk is dat daarvoor draagvlak is in uw organisatie. De projectadviseur helpen u hierbij. U bent uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan


Het traject

De terugkoppeling van de uitkomsten is altijd anoniem. Dit houdt in dat niet te traceren valt wie wat heeft ingevuld. Dit is heel belangrijk voor het vertrouwen van de deelnemers in het project. En bovendien is het essentieel voor het naar waarheid invullen van de vragenlijsten. Voor de bedrijfsscan en de duurzame inzetbaarheidsscan geldt dat de deelnemers wel hun eigen uitkomsten kunnen zien in hun persoonlijke, beveiligde online omgeving.

Stap 1: Opzet en planning verkenningsfase
De verkenningsfase is bedoeld om een 0-meting te doen. De vraag die daarbij centraal staat, luidt: 'hoe staat het ervoor met duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie?' We hebben daarvoor informatie nodig van medewerkers, de directie en van leidinggevenden. Hiernaast ziet u welke opzet wij adviseren voor de verkenningsfase. De doorlooptijd van deze fase is zo'n vier tot zes weken.

De informatie verkrijgen wij via interviews en online vragenlijsten, de zogenaamde scans. De interviews wordt gedaan door onze projectadviseur en de scans worden via het online Duurzame Inzetbaarheidsportaal uitgezet. Dit portaal wordt specifiek voor uw organisatie ingericht. Uiteraard is dit portaal volledig beveiligd en voldoet dit 100% aan de privacyregels.


Stap 2: Opzet en planning plan van aanpak
Na de verkenningsfase stellen we een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak is gebaseerd op alle informatie die we verkregen hebben in de verkenningsfase. Het opstellen van het plan van aanpak duurt ook vier tot zes weken.

Aan de hand van de verkregen informatie vormen de projectadviseurs een mening over de beste aapak. Vervolgens worden deze uitkomsten en de indruk van de projectadviseurs in de organisatie getoetst. Hierbij staan vragen als 'hoe gaan we hiermee verder?' en 'wat gaan we er precies mee doen?' centraal.

Vraag een oriënterend gesprek aan!

Wilt u deelnemen aan het project Duurzame Inzetbaarheid Noord of wilt u meer weten over wat het programma precies voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan een oriënterend gesprek aan met een van onze adviseurs! Zij kunnen u alles vertellen over de inhoud en de werkwijze van het programma en de voordelen die deelname aan het programma kunnen opleveren. Uiteraard is dit gesprek geheel vrijblijvend.