Subnavigatie

Zelf aan de slag

Voor iedereen die liever zelfstandig met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaat, heeft het Werkgeversservicepunt Drenthe in samenwerking met de Hanzehogeschool een leergang opgezet.

De interactieve leergang Duurzame Inzetbaarheid helpt deelnemers dit thema handen en voeten te geven in hun organisatie. Een groot voordeel van deze leergang is dat u gelijk aan de slag gaat met een plan de campagne voor uw organisatie.

Doel
Na afronding van de leergang Duurzame Inzetbaarheid weet u hoe je duurzame inzetbaarheid kunt inzetten voor uw organisatie en het strategisch HR-beleid. Denk aan het werkplezier en de vitaliteit en gezondheid van medewerkers, maar ook aan toekomstbestendige werkzaamheden als digitalisering en robotisering. U kunt na het volgens van deze leergang adviezen aandragen, maar ook interventies uitvoeren om de duurzame inzetbaarheid onder de medewerkers te vergroten.

Inhoud
De leergang volgt u tien weken lang en de bijeenkomsten duren twee uur per keer. Er zijn twee trainers aanwezig die je begeleiden: een specialist Duurzame Inzetbaarheid en een specialist op het gebied van persoonlijk leiderschap. Samen met anderen die de leergang volgen werkt u in een zogeheten ‘community of learners’. Zo leren deelnemers van elkaar en kunnen ze zelfs na afloop van de training blijvend contact met elkaar houden over dit onderwerp. Naast de informatie en begeleiding, is er veel ruimte voor inbreng vanuit de eigen praktijk. Iedereen gaat zoveel mogelijk aan de slag met de eigen organisatie en daarbij horende vraagstuk(ken).

Programma
Het programma is zo opgebouwd, dat u tijdens de leergang uw plan van aanpak kunt opstellen of bijstellen om uiteindelijk uw onderbouwde advies voor te stellen aan het management in uw organisatie.

Meer informatie over de leergang