Dinsdag 1 februari 2022: 14-16 uur

Masterclass duurzame inzetbaarheid

Hoe krap is de arbeidsmarkt aan het begin van 2022? Hoe groot is het probleem voor de continuïteit van Noordelijke bedrijven en organisaties? Wat kunt u als werkgever doen om uw medewerkers in uw organisatie zo lang mogelijk vitaal, scherp en succesvol te houden? De Masterclass behandelt het thema van macro naar microniveau.

'Krapte op de arbeidsmarkt? Investeer dan juist nu in duurzame inzetbaarheid!'

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse (RuG ) Jouke van Dijk behandelt de trends op de regionale arbeidsmarkt. Hij kijkt naar de ontwikkeling van vraag en aanbod, signaleert knelpunten en mogelijke oplossingen.

Klaske Veth is als lector Duurzaam HRM bij de Hanzehogeschool Groningen gericht op human capital binnen bedrijven. Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat werknemers meer betrokken, energieker en productiever worden? Hoe voorkom je verloop en verzuim?


Deze Masterclass is u aangeboden door het project Duurzame Inzetbaarheid Drenthe in samenwerking met HanzePro en Noorderlink.Kijk hier de volledige livestream terug