Deelnemen aan het project

Als u wilt deelnemen aan het project, kunt u zich aanmelden via het contactformulier. Vervolgens voert u 1 of meerdere gesprekken met een projectadviseur, waarin u aangeeft de intentie te hebben om deel te nemen aan het project.

De volgende stap is het tekenen van de Startovereenkomst. Met het tekenen van dit document verklaart u deel te nemen aan het project volgens de uitgangspunten en opzet van het project en verklaart het Werkgeversservicepunt de ondersteuning te bieden zoals omschreven in het document.
 
Vervolgens maken we samen afspraken over: 
  • De overeenkomst tussen u en het Werkgeversservicepunt Drenthe
  • Het projectontwerp:
    • de verantwoordelijkheden
    • de projectstructuur
  • De onderdelen van de verkenningsfase
  • De planning van de verkenningsfase en het tot stand komen van een plan van aanpak
  • De opzet en planning van het tot stand komen van het plan van aanpak
Gedeeltelijke financiering
De ondersteuning/begeleiding van onze projectadviseur(s) gaat tot en met het opstellen van het plan van aanpak. Daarnaast bestaan er mogelijkheden tot gedeeltelijke financiering van bepaalde kosten bij de uitvoering van het plan. U kunt daarbij denken aan individuele trajectplannen van medewerkers of ondersteuning van een extern bureau. Onze projectadviseurs kunnen u bij het aanvragen van deze financiële ondersteuning behulpzaam zijn. Indien nodig, kunnen zij u helpen bij het zoeken naar geschikte en professionele bureaus bij de uitvoering van het plan van aanpak.
 
Leergang Hanzehogeschool
Een andere mogelijkheid waarin het project kan voorzien is dat u leer om zelf een plan van aanpak op te stellen. Dit kan via de leergang Duurzame Inzetbaarheid die Werkgeversservicepunt Drenthe in samenwerking met de Hanzehogeschool heeft opgezet. Klik hier voor meer informatie over de leergang.
Direct contact opnemen!