Subnavigatie

Ondersteuning op het gebied van HR Ontwikkeling

In de huidige en sterk veranderende wereld is de toegevoegde waarde van medewerkers van essentieel belang voor een organisatie, zowel voor het bestaan als het voortbestaan. Ons team biedt ondersteuning op het gebied van HR Ontwikkeling.

Onze dienstverlening is het beste onder te verdelen in drie pijlers: talent, mobiliteit en verzuim. Wij leveren meerwaarde voor zowel mens als organisatie. Aan de ene kant ontzorgen wij klanten door taken over te nemen en treden wij op als partner en adviseur als dat gevraagd wordt. Aan de andere kant ondersteunen wij medewerkers door middel van coaching en begeleiding. Dit realiseren wij door middelen effectief in te zetten bij de selectie en ontwikkeling van medewerkers.

Bij specifieke vraagstukken rondom het thema Duurzame Inzetbaarheid kunnen werkgevers en werknemers gebruik maken van onze inzetbaarheidscoaches. In deze rol worden leidinggevenden gecoacht bij onder andere het voeren van verzuim- en inzetbaarheidsgesprekken. Daarnaast kunnen zowel leidinggevenden als medewerkers gecoacht worden op het vlak van persoonlijke effectiviteit, zelfsturend vermogen, stresshantering en burnout-problematiek. 
In te zetten trainingen en workshops liggen op het vlak van coachend leiderschap, gedragsbeïnvloeding en kennis rondom sociale wet- en regelgeving. 

Bekijk de website van Dion EmplooJ