Duurzame Inzetbaarheid "Iedereen telt in ondernemend Drenthe!"

Als werkgever wilt u graag dat uw medewerkers op een gezonde manier hun pensioen halen. Maar, er zijn veel uitdagingen. Uw medewerkersbestand vergrijst en ontgroent, technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en de gevaren van stress, burn-outs, overgewicht en roken liggen op de loer. Werk moet steeds vaker gecombineerd worden met mantelzorg voor partners en familieleden. De vraag is: hoe houdt u uw medewerkers in die situaties gemotiveerd? Wat is uw rol als werkgever of als leidinggevende? Het gewone werk moet immers doorgaan en dat is al een uitdaging op zich. Daar kunt u als eindverantwoordelijke best wakker van liggen.

Wees er snel bij
Aandacht voor duurzame inzetbaarheid doe je er niet zo maar even bij. Daarom biedt de Arbeidsmarktregio Drenthe aan 30 organisaties de mogelijkheid om zich hierbij te laten ondersteunen. Wij kunnen helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en diverse andere maatregelen en instrumenten, vaak geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd, als u er snel bij bent tenminste.


Doelen van het project

Het programma ‘Iedereen telt in ondernemend Drenthe’ richt zich op vier thema’s: Gezondheid & Vitaliteit, Vakkennis & Vaardigheden, Motivatie & Betrokkenheid en Balans Werk & Privé. De uitvoering ligt in handen van het Werkgeversservicepunt Drenthe, de samenwerking tussen gemeenten en UWV. De arbeidsmarktregio Drenthe wil de aandacht voor duurzame inzetbaarheid bij werkgevers in Drenthe een impuls geven. Dat doen we concreet door:

  • organisaties te helpen bij het maken van analyses (scans) en het opstellen van een plan van aanpak;
  • het mede-financieren van maatregelen om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken;
  • een leergang ‘selfservice duurzame inzetbaarheid’ aan te bieden voor HR-professionals, in samenwerking met de Hanzehogeschool;
  • een leerprogramma aan te bieden, specifiek voor leidinggevenden die zich verder willen ontwikkelen in het proces naar duurzame inzetbaarheid.

Het project heeft op de langere termijn als doelen:

  • kennisdeling over duurzame inzetbaarheid bevorderen tussen werkgevers, specialisten, en adviseurs;
  • binnen de arbeidsmarktregio Drenthe bij te dragen aan bewustwording voor het belang van duurzame inzetbaarheid en specifieke thema’s als gezond, veilig en vitaal werken, goed werkgeverschap, betrokkenheid van werkenden en arbeidsmobiliteit
  • kennis, ervaring en contacten ook na het project blijven delen, ook dat is duurzaamheid!