Projectstructuur

Ten behoeve van een goede uitvoering en draagvlak van het project, adviseren wij een bepaalde projectstructuur.

In de geadviseerde projectstructuur is een duidelijke verdeling van rollen te zien. Zo maken vier verschillende groepen deel uit van de projectstructuur, namelijk de regirgroep, de projectgroep, de werknemersvertegenwoordiging en de werkgroep. Bij elke groep horen bepaalde verantwoordelijkheden. Meer informatie over de geadviseerde projectstructuur vindt u in het schema hiernaast.


Opzet en planning verkenningsfase

De verkenningsfase is bedoeld om een 0-meting te doen. De vraag die daarbij centraal staat, luidt: 'hoe staat het ervoor met duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie?' We hebben daarvoor informatie nodig van medewerkers, de directie en van leidinggevenden. Hiernaast ziet u welke opzet wij adviseren voor de verkenningsfase. De doorlooptijd van deze fase is zo'n vier tot zes weken.

De informatie verkrijgen wij via interviews en online vragenlijsten, de zogenaamde scans. De interviews wordt gedaan door onze projectadviseur en de scans worden via het online Duurzame Inzetbaarheidsportaal uitgezet. Dit portaal wordt specifiek voor uw organisatie ingericht. Uiteraard is dit portaal volledig beveiligd en voldoet dit 100% aan de privacyregels.

Anoniem
De terugkoppeling van de uitkomsten is altijd anoniem. Dit houdt in dat niet te traceren valt wie wat heeft ingevuld. Dit is heel belangrijk voor het vertrouwen van de deelnemers in het project. En bovendien is het essentieel voor het naar waarheid invullen van de vragenlijsten. Voor de bedrijfsscan en de duurzame inzetbaarheidsscan geldt dat de deelnemers wel hun eigen uitkomsten kunnen zien in hun persoonlijke, beveiligde online omgeving.


Opzet en planning plan van aanpak

Na de verkenningsfase stellen we een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak is gebaseerd op alle informatie die we verkregen hebben in de verkenningsfase. Het opstellen van het plan van aanpak duurt ook vier tot zes weken.

Aan de hand van de verkregen informatie vormen de projectadviseurs een mening over de beste aapak. Vervolgens worden deze uitkomsten en de indruk van de projectadviseurs in de organisatie getoetst. Hierbij staan vragen als 'hoe gaan we hiermee verder?' en 'wat gaan we er precies mee doen?' centraal. Hoe dit proces precies verloopt, ziet u in het overzicht hiernaast.