Subsidieregelingen voor deelnemers Duurzame Inzetbaarheid "Iedereen telt in ondernemend Drenthe!"

Met het project Duurzame Inzetbaarheid "Iedereen telt in ondernemend Drenthe!" wil de Arbeidsmarktregio Drenthe 30 bedrijven de kans geven om Duurzame Inzetbaarheid binnen hun bedrijf vorm te geven. Deze bedrijven krijgen op basis van een scan Duurzame Inzetbaarheid en gesprekken uiteindelijk een praktisch plan van aanpak. Maatregelen of instrumenten die daarbij ingezet worden, kunnen deels worden gesubsidieerd.

Bedrijven uit Drenthe die met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaan, kunnen eenmalig tussen 01-10-2020 en 01-03-2022 een dienst declareren bij het project. 45% tot een maximum van € 2000,- is declarabel vanuit ESF, de meerkosten zijn voor het deelnemende bedrijf. 

Financiering voor ondernemers in Noord-Nederland

Naast subsidies vanuit ESF, zijn er mogelijk nog andere subsidies waar u als ondernemer in Noord-Nederland gebruik van kunt maken. Hieronder leest u meer over een aantal subsidies die mogelijk voor u relevant zijn. Voor meer informatie over deze en andere subsidies verwijzen wij u graag naar 123subsidie.nl.

 • Sectorale O&O middelen

  In Nederland bestaan ongeveer 125 Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O). Aangesloten bedrijven dragen een bepaald percentage van de loonsom af aan dit O&O fonds (dit is in de cao bepaald).

  Via het O&O-fonds van de branche kan een bedrijf subsidie krijgen voor scholing van werknemers. Op de website van het O&O fonds of de brancheorganisatie staat vaak nadere informatie. Veel O&O fondsen stimuleren momenteel duurzame inzetbaarheid van medewerkers en hebben middelen voor specifieke projecten waar bedrijven gebruik van kunnen maken of bieden kosteloos instrumenten aan. 

 • SLIM subsidie MKB 2020

  Als MKB-bedrijf kun je vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te zetten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel € 48 miljoen per jaar voor uit. Het doel van de regeling is om het leren en ontwikkelen binnen het MKB te bevorderen.

  Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020. 

 • Subsidieregeling Human Resource MKB Drenthe

  De subsidie is bedoeld voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe. De regeling staat open tot 31 - 12 - 2021.

  Je kunt subsidie krijgen voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor:
  • Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan
  • Het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied
  • Het in kaart brengen wat de inzetbaarheid van de medewerker is
  • Het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen
  • Het deelnemen aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen, die aantoonbaar gericht zijn op HR

  Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.  

 • Scholingsvoucher

  Sommige sectoren bieden gratis scholingsvouchers aan voor werknemers. Dit zijn afspraken die in een cao zijn vastgelegd. Je kunt deze voucher inzetten voor een cursus, training of opleiding.

  In de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn deze vouchers in ieder geval beschikbaar. Als je wilt weten of deze voor een andere sector ook beschikbaar zijn, neem dan contact op met het betreffende O&O fonds.

 • Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

  Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd die loopt van 2021 t/m 2025. De minister stelt voor de MDIEU 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren.

  Met de maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf.

  Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

  Op 1 februari 2021 om 09.00 uur opent het aanvraagtijdvak voor het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse in het kader van de MDIEU. Vanaf deze datum kunnen sectorale samenwerkingsverbanden, die bestaan uit minimaal één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie, een subsidieaanvraag indienen voor het opstellen van een sectoranalyse. Elke sector kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de MDIEU in aanmerking komen voor een vaste vergoeding van €20.000. Het aanvraagtijdvak sluit op vrijdag 26 februari 2021 om 17.00 uur en het subsidieplafond voor dit tijdvak voor sectoranalyses is gesteld op €2.000.000.

  De subsidieaanvraag voor de sectoranalyse kan door de aangewezen hoofdaanvrager worden ingediend via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Lees hier meer over deze subsidieregeling.  

  Voor verdere informatie omtrent deze regeling en de openstellingen van de tijdvakken adviseren wij u om deze website regelmatig te bezoeken. Onder het kopje nieuws vindt u de meest actuele updates.