Subnavigatie

Concreet aan de slag

Welke aanpak past goed in uw bedrijf om aan de slag te gaan met Motivatie en Betrokkenheid? Dit hangt samen met wat u concreet wilt bereiken. Wilt u bijvoorbeeld ‘ouderen’ en ‘werk’ bespreekbaar maken of optimale arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden creëren? Of intimidatie en discriminatie aanpakken?

Verschillende invalshoeken

1.     Amplitie, preventie of curatie?

Amplitie: gaat uit van de positieve aspecten van werkbeleving en functioneren.

Preventie: interventies zijn gericht op het voorkomen van problemen

Curatie: het “probleem” wordt opgelost om effectief verder te kunnen

2.    Zelfregie medewerkers stimuleren of gerichte maatregelen inzetten

Belangrijk is dat u in uw aanpak de focus legt op het effect nu en op lange termijn. Zo kunt u makkelijker een keuze maken in de maatregelen voor uw bedrijf.

3.    Eigen aanpak of uitbesteden

Tijd en geld beschikbaar stellen geldt voor beide initiatieven. Weeg de voor – en nadelen zorgvuldig af en wat u wilt bereiken. Kleine veranderingen kunt u zelf organiseren en kost weinig, zoals een functioneringsgesprek ombuigen naar een ontwikkelgesprek (repareren dmv scholing vs talent op de juiste plek).

 

Tip!

Neem als leidinggevende het initiatief. Kies een benadering waarin het onderwerp centraal staat. Stel tijd, geld en eventueel menskracht beschikbaar.