Subnavigatie

Verschillende soorten motivatie

Niet alleen het hebben van de juiste vakkennis en vaardigheden zijn bepalend voor in hoeverre medewerkers zich inzetten voor hun werk. Ook iemands motivatie, betrokkenheid bij de organisatie en algehele werktevredenheid spelen hierbij een grote rol.

DSC_1574.jpg

Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten motivatie: intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is motivatie die vanuit jezelf komt. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat je het zelf graag wilt en niet omdat je van buitenaf wordt gemotiveerd om iets te doen. Bij extrinsieke motivatie doe je iets omdat dit van een ander moet of omdat er een andere externe prikkel is die je drijft, zoals een beloning of geld.

Gemotiveerde werknemers
Intrinsieke motivatie houdt positief verband met de geestelijke en fysieke gezondheid, zorgt voor optimale arbeidsprestaties, en zorgt ervoor dat mensen ook langer door willen werken. Bij intrinsiek gemotiveerde mensen sluit het werk dat zij doen goed aan op hun eigen normen en waarden. Zij vinden hun werk bijvoorbeeld zinvol en zijn trots op hun organisatie. Dit soort gevoelens zorgen ervoor dat mensen hun maximale bijdrage willen leveren op het werk en ook langer door willen werken. Kortom: de werknemer en het werk passen goed bij elkaar. Als dat wat een werknemer graag wil en dat wat het werk biedt niet bij elkaar past, noemen we dat ‘motivatieveroudering’. Dit heeft een negatieve invloed op duurzame inzetbaarheid. 

Betrokken werknemers
Als werknemers betrokken zijn bij de organisatie, heeft dit een positieve uitwerking op het gedrag van medewerkers en het succes van de organisatie. Daarnaast blijkt dat algemene werktevredenheid positief samenhangt met arbeidsprestaties. Hoe tevredener mensen zijn op het werk, hoe beter ze dus presteren. Zowel betrokkenheid bij de organisatie als algemene werktevredenheid worden geassocieerd met langer door kunnen en willen werken.


Zinvol werken

Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

In 2023 organiseerden wij de Masterclass Duurzame Inzetbaarheid. Aan de hand van 12 thema's werd er aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een positief werkklimaat. Met als resultaat: meer plezier, minder werkdruk, verbeterde kwaliteit, meer efficiency en minder verloop of verzuim.

Deze masterclass was ook online bij te wonen en daarom ook opgenomen. Kijk het terug via onderstaande button. Tip: De masterclass begint na 10 minuten! 

Kijk de masterclass terug
Best practice

WILDLANDS Emmen

Ben jij benieuwd wat andere bedrijven in Drenthe doen om de motivatie en betrokkenheid van hun medewerkers te verbeteren? Bekijk dan hier de video van best practice WILDLANDS Emmen, waar ze ondere andere als doel hebben dat elke medewerker met plezier naar het werk gaat. HR Manager Janneke Knegtering vertelt er alles over.