Scans

Hoe gaat het binnen jouw organisatie?

Door de verschillende DI-scans te doen, kom je te weten hoe jouw organisatie scoort op dit belangrijke thema. De uitkomsten kun je gebruiken voor het maken van een plan van aanpak en om beleid op te stellen. Je kunt de individuele scans ook inzetten om in gesprek te gaan met je medewerkers. Let op: betaalde tools worden aangegeven met een *.

 • QuickScan

  Vanuit Duurzame Inzetbaarheid Noord is de QuickScan ontwikkeld als een snelle, gratis tool voor werkgevers. De scan bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen over de hoofdthema's binnen duurzame inzetbaarheid. Na het afronden van de scan krijg je te zien waar voor jouw bedrijf 'QuickWins' te behalen zijn. Uiteraard aangevuld met tips voor het behalen van die resultaten.

  Deze scan is gratis en vraagt niet om een mailadres of andere gegevens van de gebruiker.

 • Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX) *

  Deze scan vullen je medewerkers in en deze krijgen hun eigen resultaten te zien in een beveiligde omgeving. Als werkgever krijg je de anonieme groepsresulaten te zien. Dus, hoe denken medewerkers over hun eigen inzetbaarheid nu en in de toekomst?

 • Oriëntatiescan *

  Deze wordt ingevuld door de directie en HR. Aan hen wordt gevraagd hoe zij denken over de inzetbaarheid van de medewerkers, nu en in de toekomst. Deze uitkomsten kunnen gebruikt worden voor het maken van beleid en ook in het interessant te kijken wat de verschillen zijn met de uitkomsten van de DIX (dus hoe medewerkers dit zien).

  De oriëntatiescan wordt door verschillende aanbieders geleverd.

 • Bedrijfsscan *

  Dit is een scan die uitgezet wordt om te vragen aan (een gedeelte) van de medewerkers en leidinggevenden hoe zij het huidige beleid Duurzame inzetbaarheid ervaren. Dit is belangrijk te weten om verbeteringen te kunnen aanbrengen.

  De bedrijfsscan wordt door verschillende aanbieders geleverd.

 • Leidinggevendenscan *

  Deze scan wordt bij leidinggevenden uitgezet. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre leidinggevenden in staat zijn om leiding en sturing te geven aan het thema duurzame inzetbaarheid bij hun medewerkers.

  De leidinggevendenscan wordt door verschillende aanbieders geleverd.

Terugkijken

Bijeenkomsten en presentaties

Duurzame Inzetbaarheid Noord organiseert af en toe workshops en masterclasses. Je kunt ze hieronder bekijken. Daarnaast spreken wij met verschillende Drentse werkgevers over het thema en wat zij ermee doen in hun organisaties.

Presentatie Hart voor je Zaak

Op 14 februari 2024 gaven wij een workshop bij Hart voor je Zaak; download hier het bestand!

Download de presentatie

Masterclass zinvol werken

Masterclass (2023) over het creëren van een positief werkklimaat.

Bekijk de masterclass

Masterclass duurzame inzetbaarheid

Masterclass (2022) over arbeidsmarktkrapte en continuïteit.

Bekijk de masterclass

Bijeenkomst mantelzorg en schulden

Themabijeenkomst (2022) over de balans tussen werk en privé.

Bekijk de bijeenkomst
Folder

Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Voor alle geïnteresseerden hebben wij een folder ontwikkeld. Hierin vind je handige informatie, tips en QR-codes, zodat je snel aan de slag kan met duurzame inzetbaarheid! Bekijk hier de digitale versies van de folder.

Best practices

Hoe doen anderen het?

In onderstaande films vertellen verschillende Drentse werkgevers over hoe zij bezig zijn met het thema duurzame inzetbaarheid in hun organisatie. Het zijn inspirerende voorbeelden, waar je je voordeel mee kunt doen.