Duurzame inzetbaarheid is cruciaal voor zowel individuen als organisaties in Nederland. Het bevordert het welzijn en de prestaties van werknemers, draagt bij aan talentbehoud en kostenbesparingen voor bedrijven, en heeft een positieve invloed op de maatschappij. Aan de andere kant maakt het ook de arbeidsmarktpositie van werknemers sterker zodat zij onafhankelijker keuzes kunnen maken.

Er is steeds meer mogelijk op het gebied van subsidies en regelingen voor Duurzame Inzetbaarheid. Op deze pagina ontdek je de subsidies en regelingen die in Nederland beschikbaar zijn om duurzame inzetbaarheid te ondersteunen, en hoe ze kunnen helpen bij het realiseren van dit belangrijke doel.MDIEU: Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden

Vanaf september 2023 hebben bedrijven de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor initiatieven die tot doel hebben de langdurige werkprestaties van hun medewerkers te bevorderen. Hier zijn de voornaamste eisen waaraan de aanvraag moet voldoen:

 • Voor het indienen van een subsidieaanvraag geldt een drempelbedrag van 75.000 euro, waarbij een bedrag van 5.000 euro is gereserveerd voor de uitvoering van een bedrijfsanalyse.
   
 • De bedrijfsanalyse maakt onlosmakelijk deel uit van de subsidieaanvraag en heeft tot doel om de uitdagingen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart te brengen. Je krijgt de vrijheid om deze bedrijfsanalyse zelf uit te voeren, maar het staat je ook vrij om een externe adviseur in te schakelen.
   
 • De subsidieaanvraag vereist tevens de opstelling van een activiteitenplan, dat gericht is op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Let op: Het volgende aanvraagtijdvak wordt in 2024 opengesteld.

Meer informatie over MDIEUSLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Alle mkb-ondernemers kunnen aanspraak maken op het SLIM-subsidieprogramma. Voor ondernemers actief in de landbouw, horeca of recreatiesector geldt dat ook grootbedrijven een aanvraag mogen indienen. Verder kunt u ook als samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Onderstaand enkele van de vereisten voor de aanvraag:

 • Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.
   
 • Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000.

Let op: Deze subsidie kent jaarlijks drie openstellingen. MKB-ondernemers kunnen een aanvraag indienen van 1 maart t/m 30 maart en van 1 september t/m 28 september. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen dit van 1 juni t/m 27 juli doen.

Meer informatie over SLIMTel mee met Taal

Het investeren in fundamentele vaardigheden, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden op de werkvloer heeft voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Er worden minder fouten gemaakt tijdens het werk, de werkstress neemt af en het ziekteverzuim daalt. Bovendien krijgen werknemers vaak een boost in zelfvertrouwen en kunnen ze beter zelfstandig werken. Dit zijn de belangrijkste eisen voor de aanvraag:

 • Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro (bij ouders 600 euro).
 • Je kunt de subsidie gebruiken voor meerdere opleidingstrajecten.
 • Belangrijk: de subsidie mag enkel worden benut voor werknemers met een taalniveau lager dan referentieniveau 2F, een rekenvaardigheid onder het niveau van referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden onder het basisniveau 2.

Let op: De nieuwe subsidieronde opent op 1 januari 2024.

Meer informatie over Tel mee met TaalSectorale Opleidings- en Ontwikkelfondsen

O&O-fondsen zijn organisaties waarvan zowel werkgevers- als werknemersverenigingen de leiding hebben. Ze zijn verantwoordelijk voor het handhaven van het niveau en de beschikbaarheid van de professionele vaardigheden van (mogelijke) werknemers. Nederland kent zo'n honderd O&O-scholingsfondsen binnen de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt.

Meer informatie over O&OSubsidie uit Expeditie-regeling

Vanaf 23 mei 2022 kunnen samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen via de expeditie-regeling. Deze subsidie is bedoeld voor het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid (DI) en het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van medewerkers. Het geld kan worden gebruikt voor het verminderen van werkdruk, investeringen in werknemersontwikkeling, en het verkennen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid en fitheid van werknemers.

 • Aanvragen dienen praktijkgericht te zijn en richten zich op werkenden en/of de organisatie van werk.
 • Projecten dragen bij aan het vergroten van de algemene kennis over de effectiviteit van experimenten, interventies, methodieken of werkwijzen, zowel voor andere organisaties als sectoren.

Let op: In 2024 is er weer een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om een aanvraag te doen.

Meer over de Expeditie-regeling