Movital brengt de belangrijkste peilers/voorspellers van burn-out in kaart.

Movital brengt de belangrijkste peilers/voorspellers van burn-out in kaart. Het betreft de 'ABC van vitaliteit' Het gaat hier over de invulling van de psychologische basisbehoeften van de mens. De ABC staat voor:

Movital brengt de belangrijkste peilers/voorspellers van burn-out in kaart. Het betreft de 'ABC van vitaliteit' Het gaat hier over de invulling van de psychologische basisbehoeften van de mens. De ABC staat voor:

A=Autonomie
B=Binding
C=Competentie

De test over de ABC van vitaliteit vindt je op: https://movital.nl/test-je-vitaliteit/ en in het kopje Netwerk - Specialist – Movital.

 

Het betreffen 24 vragen die de invulling van autonomie, binding en competentie toetsen. De test is gratis en online in te vullen, aansluitend krijg je de uitslag per mail. Dit is verder gekoppeld aan wekelijks en/of per 2 weken een mailing met interventies om op die wijze te werken aan autonomie, binding en competentie. 

 

De ABC van vitaliteit worden ook wel gezien als basisbehoeften, net zoals eten. Iedereen heeft ze in een bepaalde mate nodig. Autonomie, binding en competentie leiden samen tot meer gevoel van vrijwillige keuzes in doen en laten. Ze helpen jou gemotiveerd te blijven. Sterker nog. het verhogen van alle drie pijlers in evenwicht geeft zingeving, erkenning en bevlogenheid, het tegenovergestelde van een burn-out.

Inzicht in het ABC van vitaliteit is een goede stap om meer vitaliteit te ervaren. Of te weten aan welk onderdeel jij meer aandacht moet schenken voor een beter evenwicht.

 

Terug naar overzicht