Brainstorm sessie Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen vrijdag hebben we een mooie brainstormsessie gehad over Duurzame Inzetbaarheid.

Onder leiding van Gavin van Osnabrugge hebben we met 15 deelnemers samen gespard over de wenselijke publieke rol in Duurzame Inzetbaarheid. Uit het gesprek met de deelnemers, werkzaam in het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid of op een andere manier deskundig zijn op het gebied van DI, kwam een duidelijke rode draad. 
Duurzame Inzetbaarheid is gebaat bij een stimulans vanuit de publieke rol waardoor breeduit de bewustwording rondom DI wordt vergroot. 
De werkgroep vanuit Provincie Drenthe en Arbeidsmarktregio gaat met de opbrengst aan de slag.

Wordt vervolgd!

 

Terug naar overzicht