Project 'Duurzame Inzetbaarheid Noord' helpt werkgevers in Noord-Nederland

Het project 'Duurzame Inzetbaarheid Noord' gaat werkgevers helpen met uitdagingen rondom de belangrijkste factor binnen hun organisatie: de mens!

Het project werkt vanuit een publieke rol en is daardoor niet concurrerend met de markt. Integendeel: een team van adviseurs staat klaar om met werkgevers te sparren over de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Zodra werkgevers daar serieus mee aan de slag willen, wordt men verwezen naar een breed netwerk van specialisten uit de markt.

Gratis QuickScan voor werkgevers
Het project Duurzame Inzetbaarheid Noord is een samenwerking van onder andere UWV, Arbeidsmarktregio’s, provincie Drenthe, VNO-NCW MKB Noord, Noorderlink, Hanzehogeschool en Werken in Friesland. De partners zijn ervan overtuigd dat er op de arbeidsmarkt nog veel te winnen valt, zowel voor bedrijven als voor medewerkers. Daarom hebben ze hun krachten gebundeld in een campagne, die in eerste instantie gericht is op werkgevers. Centraal in de campagne staat de website www.duurzameinzetbaarheidnoord.nl. Hier zijn kennis, hulpmiddelen en ervaring op één plek te vinden. Zo is er een gratis QuickScan: een korte vragenlijst voor werkgevers, waarmee zij in een paar minuten inzicht krijgen in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Dankzij praktische handvatten die de QuickScan biedt, kunnen ze er direct mee aan de slag. En mocht de werkgever er zelf niet uitkomen dan biedt de website een netwerk met gekwalificeerde specialisten, eveneens uit Noord-Nederland.

Werken aan bewustwording
“Er zijn talrijke specialisten die werkgevers en medewerkers op allerlei gebieden kunnen helpen bij het optimaliseren van hun inzetbaarheid”, vertelt projectleider Geert van der Wal (UWV). “Denk aan leren & ontwikkelen, vitaliteit, budget coaching, loopbaanadvies, organisatieontwikkeling en het inzetten van scans. Door te werken aan bewustwording, mensen met elkaar in contact te brengen en aanwezige kennis en ervaring vindbaar en toegankelijk te maken, willen we werkgevers in Noord-Nederland helpen. Werkgevers en specialisten die op een slimme en strategische manier aan de slag willen met het optimaliseren van hun personeelsbestand zijn van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Ook specialisten die werkgevers hierbij kunnen helpen zijn welkom.”

Bedrijfscontinuïteit
In de komende decennia zullen we in Nederland meer moeten doen met dezelfde (of minder) mensen. Als gevolg van de vergrijzing en de ontgroening zal de krapte op de arbeidsmarkt nog  decennialang aanhouden. Dit thema stond centraal tijdens het evenement ‘Hart voor je Zaak’, dat onlangs plaatsvond in MartiniPlaza. “De vraag is, hoe we mensen zo goed mogelijk inzetbaar kunnen houden in een markt waar het tempo steeds hoger ligt en waar technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen”, stelt Van der Wal. “Werkgevers die aandacht besteden aan motivatie, gezondheid en vakkennis en oog hebben voor de persoonlijke situatie van hun medewerkers, houden de bedrijfscontinuïteit wel op peil. Zij boeken betere resultaten, hebben een positiever imago en kunnen werkgeluk creëren voor hun medewerkers. Werken aan duurzame inzetbaarheid is dus werken aan toekomstbestendige organisaties en draagt bij aan de brede welvaart van ons allemaal!”

LinkedIn-netwerk
Om kennis en ervaring uit te wisselen en mensen met elkaar in contact te brengen organiseert de projectgroep regelmatig fysieke en online bijeenkomsten. Ook is er een groot (besloten) LinkedIn-netwerk opgericht met inmiddels bijna 500 professionals, waaronder werkgevers, HR-managers, HR-specialisten en leveranciers. Binnen dit netwerk kan men elkaar opzoeken, nieuws en ervaringen uitwisselen en concrete matches maken. Zo blijft iedereen op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen dit actuele thema.

Slim en strategisch
Het project Duurzame Inzetbaarheid Noord wordt financieel ondersteund door de provincie Drenthe en de Arbeidsmarkt Regio Drenthe (AMRD). VNO-NCW MKB Noord is penvoerder. Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van eerdergenoemde publieke en private partners en houdt zich bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van de campagne. “We zijn in Drenthe begonnen en hopen nu dat ook de provincies Groningen en Fryslân actief gaan meedoen”, besluit Van der Wal.

Terug naar overzicht