We kijken terug op een geslaagde masterclass!

Op 2 februari vond de Masterclass Duurzame Inzetbaarheid plaats in het bedrijfsrestaurant van het Werkplein Groningen aan het Harm Buiterplein 1. Het programma kende interactie, onderling sparren en ook een groot aantal online deelnemers die via Mentimeter hun mening konden delen.

Met behulp van 12 thema's, gepresenteerd door Buro Waai, werd er aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een positief werkklimaat. Met als resultaat: meer plezier, minder werkdruk, verbeterde kwaliteit, meer efficiency en minder verloop of verzuim.

Voor iedereen die fysiek óf digitaal aanwezig was: ontzettend bedankt voor jullie deelname!

Kijk hier de masterclass terug
Terug naar overzicht