Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd die loopt van 2021 t/m 2025. De minister stelt voor de MDIEU 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren.

Met de maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf.

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Op 1 februari 2021 om 09.00 uur opent het aanvraagtijdvak voor het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse in het kader van de MDIEU. Vanaf deze datum kunnen sectorale samenwerkingsverbanden, die bestaan uit minimaal één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie, een subsidieaanvraag indienen voor het opstellen van een sectoranalyse. Elke sector kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de MDIEU in aanmerking komen voor een vaste vergoeding van €20.000. Het aanvraagtijdvak sluit op vrijdag 26 februari 2021 om 17.00 uur en het subsidieplafond voor dit tijdvak voor sectoranalyses is gesteld op €2.000.000.

De subsidieaanvraag voor de sectoranalyse kan door de aangewezen hoofdaanvrager worden ingediend via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Lees hier meer over deze subsidieregeling.  

Voor verdere informatie omtrent deze regeling en de openstellingen van de tijdvakken adviseren wij u om deze website regelmatig te bezoeken. Onder het kopje nieuws vindt u de meest actuele updates.

Terug naar overzicht