Subnavigatie

Op een leuke, interactieve manier gaan we aan de slag met de Nederlandse richtlijnen voor een gezonde leefstijl. Met veel waardevolle kennis en ervaringsgerichte oefeningen. Vitaliteit gaat over voldoende Bewegen, niet Roken, Alcohol met mate, gezonde Voeding, voldoende Ontspanning en een + voor positieve mindset: B.R.A.V.O.+ dus.

Resultaten

  • De medewerker heeft kennis van de pijlers van een gezonde leefstijl en kan de eigen vitaliteit daar aan staven
  • De medewerker heeft een score op zijn eigen vitaliteit (de check)
  • De medewerker heeft handvaten om een eigen leefstijldoel te formuleren en om direct verbetering aan te brengen
  • Het team kiest een thema waarop men zich na de workshop met elkaar wil inzetten (bijvoorbeeld lunchwandelen, adempauzes, groente/fruit op het werk, etc.)
  • De workshop biedt een opening om bottom-up binnen de eigen organisatie in gesprek te gaan over het belang van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Organisator: Eigenstijl Leefstijlcoaching
Locatie en duur: De worskhop duurt 3 uur en vindt inhouse of op een externe locatie plaats.
Geschikt voor: Medewerkers, 8-16 deelnemers

Meer informatie en aanmelden