Subnavigatie

Oplossingen voor gezond werken

BAG Nederland is een landelijk netwerk dat bedrijven en zorgaanbieders met elkaar verbindt. Ons doel is om bij te dragen aan reductie van arbeidskapitaal verspilling door het vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat doen wij vanuit de waarden van positieve gezondheid en focus op eigen regie.

 

Over ons
BAG Nederland is een onafhankelijke organisatie voor Arbeid en Gezondheid. Samen met ons netwerk van vestigingen en adviseurs gaan we aan de slag met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onze dienstverlening is gericht op werkgevers en werknemers. Core business is Duurzame Inzetbaarheid en Gezondheid met interventies op het gebied van fysiek presteren, voeding en mentale ondersteuning. Het betreft zowel preventie, arbocuratie als re-integratie, ingericht vanuit positieve gezondheid en duurzame inzetbaarheid. We richten ons op fysieke en mentale weerbaarheid, behandeling en begeleiding bij fysieke en mentale klachten, het versterken van eigen regie op gezondheid, motivatie en kennis. Wij gebruiken hierbij moderne en gevalideerde instrumenten (meten=weten) en tools (persoonlijke gezondheidsomgeving, persoonlijk dashboard Arbeid en Gezondheid en een e-Health app voor beweegzorg).

Missie
BAG Nederland is een groeiend netwerk met vestigingen dat verspillingen rondom Duurzame Inzetbaarheid samen met u reduceert. Als partner werken we aan het vergroten van Duurzame Inzetbaarheid in een vitale organisatie in de breedste zin van het woord. We zijn van mening dat gedrag alles bepalend is en dat ‘eigen regie’ persoonlijk leiderschap, initiatief nemen en eigenaarschap hier belangrijke pijlers in zijn. We richten ons op vitaliteit, leefstijl, preventie, verzuim, organisatie en gezondheidsmanagement. Gedrag, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zijn hierin belangrijke pijlers.

Visie
Gezonde, vitale en betrokken medewerkers met de juiste vakkennis zorgen ervoor dat bedrijfsdoelen gerealiseerd worden. Behalve de vergrijzing in Nederland maar ook de huidige veranderende tijden stellen hogere eisen aan uw medewerkers. Gerichte aandacht voor dit onderwerp verdient zich terug en is een goede investering om verspillingen te reduceren. Gezondheid van uw medewerkers, fysiek, mentaal en sociaal, is de basis van de inzetbaarheid van uw medewerkers. Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal en kunnen het verschil maken in uw bedrijf. waarbij het een grote uitdaging uw medewerkers mee te krijgen in veranderende tijden en ze inzetbaar te houden tot de (stijgende) pensioengerechtigde leeftijd.

Bekijk de website van BAG