Subnavigatie

Door samen te doen, gebeurt het!

Werk 3.0 verbind partijen aan elkaar. Door samen te doen, gebeurt het! Wij hebben als doel organisaties en bedrijfsleven bewust te maken dat mensgericht beleid beter is voor alle medewerkers en de organisatie zelf. Dat het leidt tot 80% minder verzuim, 40% minder verloop en 60% hogere tevredenheid en wat ons betreft het allebelangrijkste een groep mensen dat zich intrinsiek verbonden voelt met een aan de organisatie. Human Impact is gebaseerd op Amplitie, een kernbegrip uit de organisatiepsychologie. Waar het draait om het versterken van het welbevinden van de mens en daarmee het functioneren van de medewerkers.

Werk 3.0 is een netwerk van waardetoevoegers en co creators zoals experts en bedrijven die geloven en reeds werken aan Human Impact.

Wij inspireren werkgevers, medewerkers en leidinggevenden. We ontwerpen mooie programma’s van klein en groot en verbinden daar graag de tofste partners en professionals aan, om samen met jou handen en voeten aan deze transformatie te geven.

Bekijk de website