Subnavigatie

De perceptie van de waarde van werk verandert

Geld is niet langer leidend. Werken gaat over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Van waarde zijn en ervaren dat je waarde toevoegt. Ergens bij willen horen. Medewerkers moeten dit zien, moeten dit voelen. Hiermee creëer je betrokkenheid en optimaliseer je het werkvermogen van het personeel. Organisaties die daar niet voldoende oog voor hebben, krijgen te maken met verzuim, ontevreden klanten en medewerkers, onnodige kosten en inefficiënte processen. Zij missen veerkracht en kunnen moeilijker nieuwe mensen vinden op de krappe arbeidsmarkt!

Werk 3.0 is dé partner in het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie waarbinnen de waarde van het menselijk kapitaal wordt erkend als onderscheidend vermogen. Want betrokken medewerkers zorgen in alle opzichten voor betere resultaten. Dit doen wij voor MKB, zorg en onderwijs om zich te onderscheiden als excellente en toekomstbestendige werkgever en dienstverlener. Wij weten uit ervaring en onderzoek dat het werkvermogen van medewerkers de sleutel tot succes is naar deze toekomstbestendigheid. Het laden en maximaliseren van het werkvermogen ontstaat door kwalitatief goed leiderschap, het ontwikkelen van een heldere visie, de vertaling van deze visie naar een doelgerichte strategie, eigenaarschap in de gehele organisatie en een inspirerende, open en veilige organisatiecultuur.

Wij van Werk 3.0 ondersteunen organisaties bij het concretiseren van de ambities en het vertalen daarvan in concrete onderwerpen en doelen. Door werknemers op een praktische wijze te betrekken ontstaat er zowel een top-down als een Bottom up beweging, waardoor het draagvlak binnen de organisatie wordt versterkt. Met behulp van onze kennis en ervaring helpen we organisaties om dit proces op een passend tempo uit te voeren. De aanpak is gebaseerd op het Huis van Werkvermogen en daarbij brengen wij een enorme set aan tools & technieken mee. Resultaten worden tastbaar door dit ‘grootse’ onderwerp in behapbare praktische stukken te knippen in een integrale aanpak te gieten.

Bekijk de website van Werk 3.0