Subnavigatie

Bedrijfsmaatschappelijk werk Budget coaching

Met Monika Coaching en Advies richt ik mij op de werkgever én werknemer waar het gaat om het bieden van maatwerkoplossingen in job coaching, budget coaching, persoonlijke begeleiding en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Mijn ruime kennis en ervaring binnen het sociale domein,zet ik in om ondersteuning te bieden bij sociale, financiële, werkgerelateerde en bedrijfsmaatschappelijke hulpvragen. Tevens begeleid ik als re-integratieconsulent mensen binnen de participatiedoelgroep en vanuit de ziektewet in de toeleiding naar werk en op de werkplek zelf.

Meer en meer worden werkgevers betrokken bij (privé) problematieken van de werknemer,  die van invloed zijn op zijn of haar functioneren en voor de organisatie een risicofactor vormen.

Omdat problemen niet zelden ontstaan van uit een onstabiele thuissituatie biedt Monika Coaching en Advies begeleiding in het inzichtelijk maken van financiën en schulden, het herstellen van een gezond evenwicht in werk en privé, en re-integratie na verzuim door bijvoorbeeld ziekte, een burnout of rouwverwerking.

Bekijk de website van Monika Coaching en Advies