Subnavigatie

Concreet aan de slag

Hoe gaat u binnen uw organisatie nu aan de slag met Mantelzorg?Martijn Tillema van Werk & Mantelzorg en Roelie Guldener, Casemanager Mantelzorg, vertellen u hier graag meer over.

Martijn Tillema – Werk & Mantelzorg
Bij Werk & Mantelzorg worden onder andere leidinggevenden begeleidt naar het creëren van een mantelzorgvriendelijke organisatie. Dit doen we met behulp van de 4 B’s. Met deze 4 stappen kunnen organisaties mantelzorgvriendelijk worden.
4B’s

  • Bespreekbaar maken
  • Beschrijven
  • Bekwamen
  • Borgen

Onderzoek
Werk & Mantelzorg doen onderzoeken bij organisaties, om te kijken hoe mantelzorgvriendelijk uw organisatie is.
Wat levert het onderzoek een organisatie op?

  1. Organisatiebreed bekendheid met het thema mantelzorg
  2. Inzicht in de ervaring van de combinatie werk en mantelzorg binnen uw organisatie
  3. Inzicht in verbeterpunten om aan de slag te gaan

De monitor geeft inzicht in knelpunten en handvatten voor vervolgacties en biedt ruim voldoende aanknopingspunten om invulling te geven aan de criteria voor het verkrijgen van de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.
 Deze monitor geeft inzicht in knelpunten en handvatten voor vervolgacties en biedt ruim voldoende aanknopingspunten om invulling te geven aan de criteria voor het verkrijgen van de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.
Daarnaast verschaft de monitor inzicht langs vijf thema’s.


Roelie Guldener – Casemanager Mantelzorg
Roelie Guldener is voor haarzelf begonnen als Casemanager Mantelzorg.
“Ik heb veel affiniteit met de mantelzorg, omdat ik altijd veel mantelzorgtaken heb gedaan voor familie en/of vrienden. Mantelzorg is een rode draad in mijn leven.” Als Casemanager Mantelzorg zijn er 4 taakgebieden:

•Individuele ondersteuning
•Groepsgewijze ondersteuning
•Beleidsontwikkeling
•Productieontwikkeling

Naast het adviseren over deze vier taakgebieden, geeft Roelie Guldener workshops, coaching en heeft ze zelfs haar eigen boek geschreven: In 10 stappen samenwerken aan mantelzorg
Klik hier voor meer informatie over het boek. Het boek bevat tips en trucs, theorie en praktijkvoorbeelden. Het geeft organisaties veel inzichten en het is een compact geheel over mantelzorg. Roelie hoort vaak dat het boek als laagdrempelig wordt ervaren, dichtbij de beleving en als heel herkenbaar wordt gezien.

Al eerder werd er gesproken over een mantelzorgvriendelijke organisatie, maar wat houdt dit nu precies in? Een mantelzorgvriendelijke organisatie is een organisatie waar er in gesprek gegaan wordt met mantelzorgers, de verantwoordelijkheid gedeeld wordt met elkaar en er gezamenlijk passende afspraken worden gemaakt. Hierdoor ontstaat minder uitval en meer werkplezier in een gezonde werkomgeving.